Машинаа тавиад зээл авах

  • Зээлийн хүү 3,2%
  • Зээлийн шимтгэл байхгүй
  • Үнэлгээ өндөр
  • Хугацаа уян хатан