Машинаа унаад зээлээ авах

  • Зээлийн хүү 4,9%
  • Зээлийн шимтгэл байхгүй
  • Үнэлгээ өндөр
  • Хугацаа уян хатан